Per veure una ampliació de les fotos, premeu-les amb el ratolí.

Cal Tux, en la inauguració de la carpa de
FesInternet,
Av. de la Catedral de Barcelona, 3 de maig de 2006.

FesInternet